Professional öndüriji

Tikin aksesuarlary

Tikin enjamlarymyz iň täze isleglerden,

we iň gowy baha

banner

Egin-eşik esbaplary

Doly eşik taýýarlamak üçin esbaplar gaty möhümdir.Egin-eşik diňe bir egin-eşik matalaryndan däl, eýsem dürli esbaplardan hem ýasalýar.Mata egin-eşik öndürmek üçin esasy materialdyr.Egin-eşik matalaryndan başga, beýleki materiallara köpçülikleýin geýim esbaplary diýilýär.Bular daşky matany estetiki, bezeg we amaly taýdan doldurýan görnüşde saýlanmalydyr, eşigiň göz öňünde tutulan ulanylyşynda ýerine ýetirilmegini üpjün etmek üçin.

SWELL kompaniýasy dürli geýim esbaplaryny öndürýär, käbirleri egin-eşikleriň bir bölegi2 deşik plastik düwme, neýlon rulon fermuar, ýeke lenta, tikin ýüpi,we ş.m. önümleriň daşky görnüşini bezemek we ýokarlandyrmak üçin ulanylýar kirpikler, sequins we ş.m. Kompaniýanyň geýim esbaplarynda 15 ýyl töweregi tejribesi bar we 60-a golaý iş maşyny bar.Kompaniýa moda tendensiýalarynyň üýtgemegine jogap bermek üçin täze modelleri ösdürmegi dowam etdirýär.Kompaniýa "bitewilik, hünär ussatlygy we ýeňiş gazanmak" işewürlik pelsepesine eýerýär.Bütewilik, güýç we önümiň hili Senagaty tanamak.

123456Indiki>>> Sahypa 1/21
WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!