Professional öndüriji

Tikin aksesuarlary

Tikin enjamlarymyz iň täze isleglerden,

we iň gowy baha

banner

Boýag kesmek

Boýag, ýüplükden ýa-da ýüplükden açyk web görnüşinde, maşyn ýa-da el bilen ýasalan näzik mata.Adatça, krujka trikota or ýa-da örülen krujka ýaly iňňe we bobbin krujka iki esasy kategoriýa bölünýär.Bular ýaly beýleki krujkalar belli bir senetiň kategoriýasy hasaplanýar.Trikotaj krujka, trikota of mysalydyr.Bu makalada iňňe dantelli we bobbin dantelli hasaplanýar. Poliester pagta Tc krujka bezegi,krujka bezegi,toý dantelli bezeg.krujka köplenç pagta ýüplük bilen ýasalýar, ýogsa zygyr we ýüpek sapaklar bar.Öndürilen krujka sintetiki süýümden ýasalyp bilner.Birnäçe häzirki zaman suratkeşleri sapak ýerine inçe mis ýa-da kümüş sim bilen dantel ýasaýarlar.
123456Indiki>>> Sahypa 1/7
WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!