Professional öndüriji

Tikin aksesuarlary

Tikin enjamlarymyz iň täze isleglerden,

we iň gowy baha

banner

Tikin esbaplary

Egin-eşigi doly etmek üçin gurallar zerurdyr.Egin-eşik dokamakdan başga-da, egin-eşik ýasamak üçin dürli esbaplar ulanylýar.Bar esasy tikin toplumybroşkalar,lenta ölçegi, howpsuzlyk broşkasywe egin-eşikleriň meýilleşdirilen ahyrky ulanylyşynda göz öňünde tutulan maksatlara ýetmegi üçin bu eşikler daşky matany daşky görnüşi, işleýşi we amaly taýdan doldurýan guralda ýasalmalydyr. Tikin esbaplary, egin-eşik taýýarlamakda hem möhüm rol oýnaýar, tikin maşynyna sapak ugruny tapmaga we kesileniň dogry uzynlygyny üpjün etmäge kömek edýär.Bu gurallar tikin taslamalaryňyzda uzak ýol geçip biler.
1234Indiki>>> Sahypa 1/4
WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!