Professional öndüriji

Tikin aksesuarlary

Tikin enjamlarymyz iň täze isleglerden,

we iň gowy baha

banner

Fermuar

Bürünç metal fermuar açyk ahyryaçylyşyň gyralaryny (egin-eşigiň ýa-da sumkanyň agzy ýaly) birleşdirmek üçin ulanylýan iki taraplaýyn fermuarlaryň hersinde bir hatar metal ýa-da plastmassa dişleri bolan berkidiji we iki hatary çekýän slaýderden ybarat. fermuar rulonyny ýapmak üçin dişler biri-birine bagly;Neýlon rulon fermuarbir zady berkitmek, durnuklaşdyrmak ýa-da ugrukdyrmak üçin bir zada (göterilmeli ýa-da taşlanjak zat hökmünde) dakylýan zynjyrdyr.Gara diş metal fermuarzynjyr dişlerinden, süýşürijilerden, ýokarky we aşaky duralgalardan (öň we yz) ýa-da gulp böleklerinden durýar.Berkidiji element, fermuar öndürijileriniň gapdal çekiş güýjüni gönüden-göni kesgitleýän esasy bölekdir.
12345Indiki>>> Sahypa 1/5
WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!